مازیار بیگلو با اشاره به خروج آمریکا از برجام و سرنوشت قراردادهای خودرویی ایران با فرانسوی‌ها گفت: خودروسازان فرانسوی طی اعلامیه‌ای به خودروسازان و قطعه‌سازان اعلام کرده‌اند که تغییری در سیاست‌های خود در ایران نخواهند داشت و کماکان قرار است با خودروسازان ایرانی کار کنند؛ ولی به هر حال این را هم خوب می‌دانند که اگر بخواهند در ایران بمانند، با مشکلات تحریم و محدودیت‌های بانک‌های بین‌المللی که وصل به آمریکا هستند، مواجه خواهند شد.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود: در این شرایط، بهتر است کارگروه‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای مقابله با تحریم‌ها شکل داده‌اند، راهکارهای مناسب را پیدا کرده و پیش روی آنها قرار دهند؛ ضمن اینکه باید نقش‌آفرینی قطعه‌سازان نیز بیش از شرایط کنونی در نظر گرفته شود.وی تصریح کرد: خودروسازان خارجی با مذاکراتی که با آمریکا انجام می‌دهند ممکن است بتوانند بخشی از تحریم‌ها را به‌صورت کمرنگ اعمال کنند؛ اما به هر حال اگر پژو مجاب شود که سریع‌تر تولید و تامین قطعات را به قطعه‌سازان ایرانی واگذار کند، می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند.به هر حال صنعت خودرو ایران متوقف نخواهد ماند، همان‌طور که بحران سال ۹۱ هم در صنعت خودرو به لحاظ تحریم، منجر به توقف صنعت خودروی ایران نشد.

مهدی درفشی