اصلاحات صورت گرفته شامل هشدار کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین جلو می‌شود. زمانی که گلوبال ان کپ امتیاز چهار ستاره را به این خودرو داد، اعلام کرد که زانوی راننده و سرنشین در این خودرو می‌تواند به خاطر ساختار خطرناک پشت داشبورد آسیب ببیند. بخش زانوی راننده و سرنشین جلو در این خودرو پس از تست تصادف، امتیاز ایمنی اندک را گرفت.